Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/stoorsta/bodycure.se/wp-content/themes/thesis_17/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/stoorsta/bodycure.se/wp-content/themes/thesis_17/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/stoorsta/bodycure.se/wp-content/themes/thesis_17/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/stoorsta/bodycure.se/wp-content/themes/thesis_17/lib/classes/comments.php on line 0
Spiral Stabilisering

Spiral Stabilisering

Spiral stabilisering

Under all vår tid på jorden utsätts vi för gravitationen och kroppstyngden som konstant drar oss ned mot marken. För att hålla vår rörelseapparat upprätt måste vi använda muskler. För detta ändamål har vi utrustats med muskler som tillsammans likt kedjor från topp till tå gör just detta. I vila, sittande och stående, använder vi oss av muskelkedjor som i huvudsak går i vertikal riktning. När dessa muskler aktiveras skapas ett ökat tryck på våra leder och skapar stabilitet. Denna typ av stabilitet kallar vi ”vertikal stabilisering”

Vi är även designade för att hålla oss upprätta när vi rör oss, går och springer. För detta ändamål använder vi andra kedjor av muskler än de som håller oss stabila när vi är stilla. Dessa kedjor går i huvudsak från ena axeln/ skuldran till andra sidans ben och fot. Vid en korrekt aktivering av dessa kedjor skapas en rotatorisk rörelse av ryggraden kring sin egen axel. Bröstkorgen roterar åt ena hållet och bäckenet åt det motsatta. Dessa kedjor kommer då de aktiveras att skapa ett ökat buktryck, vilket i sin tur skapar en uppåtgående kraft vilket minskar trycket på lederna för optimal rörelse. Denna typ av stabilitet kallar vi ”spiral stabilisering” 

Skärmklipp-2015-07-25-00.46.09spiral-pinnar

Fördjupning

De vertikala och spirala muskelkedjorna jobbar tillsammans genom koaktivering (att aktiveras samtidigt) samt reciprok inhibering (antagonisthämning) för postural hållning, gång och koordinerade rörelser och skapar därigenom centrering av våra leder under rörelse för att lederna ska röra sig följsamt med samtidig stabilitet.

På många vis har vi idag en livsstil som vi inte är designade för. Med mycket sittande och arbete i statiska, ofta framåtlutande positioner, skapar vi en ökad aktivitet i de vertikala kedjorna och samtidig hämning av de spirala. Med fritidsaktiviteter  som ytterligare aktiverar och tränar dessa muskler skapas med tiden en förändring av den hållningsmässiga positionen, vilket leder till att vi påtvingas alternativa rörelsemönster. Vi slutar med andra ord att hålla oss upprätta mot gravitationen på det vis vi är designade.

Personlig träning i Spiral Stabilisering

Träningen sker med gummiband och du kan göra den hemma. Vill du börja med träningen behöver du först en grundgenomgång av teorin bakom metoden. Därefter följer några tillfällen där jag lär dig utföra olika grundövningar med perfekt teknik. Dessa övningar sätter vi samman till ett litet pass som tar 10-15 minuter. Passet gör du dagligen hemma, förslagsvis efter din arbetsdag.

När du behärskar rätt teknik och gör grundövningarna i korrekt hållning kan vi bygga vidare med fler övningar. Beroende på vad som är din målsättning med träningen kan vi lägga till löp-specifika övningar eller lite tuffare övningar som ytterligare utmanar din styrka, balans och koordination, eller fler rehabiliterande, avlastande och förebyggande övningar.

När vi tränar Spiral Stabilisering arbetar vi med hela muskelkedjor, inte enskilda muskler. En enskild muskel (eller muskelgrupp) kan tränas enskilt och då utföra sin uppgift väldigt väl, men för att vara funktionell när vi rör oss måste vi få den att fungera som en länk i sin kedja.

Vi återupplivar de nervsignalbanor som ser till att hela muskelkedjan fungerar i ett flow. Man kan förenklat beskriva det som att den ena muskeln tar vid där den andra är klar med sitt del-uppdrag i rörelsen. Sätesmuskeln är ett exempel på en muskel som är ganska enkel att träna isolerat, men som inte alltid fungerar som den länk den är i de spirala muskelkedjorna.

I Norden är det Viking Rehab i Uppsala som utbildar inom Spiral Stabilisering. En utbildning som ger mig en väldigt viktig pusselbit i hur kroppen kan bli en funktionell helhet.